Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die aan de rechtspersoon Heitbrink Nederland en/of de website www.heitbrink.nl worden verstrekt en worden verwerkt.

Wij, Heitbrink Nederland hebben passende technische en organisatorische maatregelingen getroffen die in lijn zijn met de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevensbescherming, bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door u als klant in te schrijven op onze website, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Dit betekent ook dat u toestemming verleent voor de verwerking van persoonsgegevens.

Heitbrink Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant en/of (potentiële) leverancier bent van Heitbrink Nederland B.V. De volgende gegevens verwerken wij:

· Voor- en achternaam en/of handelsnaam
· Geslacht
· Geboortedatum
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mail adres
· IP-adres
· Welke aankopen u bij ons gedaan heeft
· Of u wel of geen nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen
· Wanneer u voor het laatst ingelogd bent geweest op onze site

Wachtwoordgegevens worden encrypted (=gecodeerd) opgeslagen, met een protocol dat voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Daarnaast maakt onze website gebruik van een SSL-certificaat, waardoor de gegevensverwerking via een beveiligde (HTTPS-)verbinding verloopt.

Heitbrink Nederland verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

· Het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder,
· Om met u te kunnen communiceren over en/of toesturen van een offerte, orderbevestiging, overeenkomst en/of factuur;
· Voor het afhandelen van een betaling in de winkel of online;
· Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
· Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
· Om u de gewenste goederen en diensten te leveren;
· Om de ervaring van onze website te verbeteren;
· Om de service van ons bedrijf te verbeteren.

Heitbrink Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Heitbrink Nederland bewaart persoonsgegevens gedurende de periode waarin we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de verplichtingen conform de geldende rechtsvoorschriften.

De gegevens die u bij inschrijving op onze website aan ons geeft, blijven bewaart zolang de website bestaat en zolang u zichzelf niet uitgeschreven heeft en/of dit niet schriftelijk kenbaar aan ons gemaakt heeft. Bij verzoek tot uitschrijving, zullen wij uw gegevens vernietigen, tenzij hier zwaarwegende bedrijfsoperationele of wettelijke redenen voor zijn om dit niet te doen.

Indien u als klant ingeschreven staat op onze website www.heitbrink.nl, dan kunt u na invoering van uw inloggegevens te allen tijde uw eigen persoonlijke gegevens inzien of wijzigen. Daarbij kunt u ook zelf de instelling voor het wel of niet ontvangen van onze nieuwsbrief veranderen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben aan u te doen toekomen.

Heitbrink Nederland verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (of voor servicedoeleinden). Indien het nodig blijkt te zijn gegevens toch aan derden te moeten verstrekken voor het voldoen van onze diensten (bijv. voor servicedoeleinden), zullen wij zorg dragen voor het bereiken van eenzelfde niveau van beveiliging en het vertrouwelijk omgaan met de gegevens.

Voor het verbeteren van onze service, ontvangt u 5-7 dagen na het plaatsen van een bestelling een mailtje van ons met de vraag of u een review wilt schrijven. Dit verloopt in samenwerking met het reviewplatform Trustpilot. Het schrijven van een review is geheel op vrijwillige basis. Indien u deze mail niet wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij het plaatsen van uw bestelling onder het kopje 'opmerkingen'. Ook kunt u ons nadien mailen met uw verzoek. Indien u de reviewmail van het platform Trustpilot ontvangen heeft, kunt u er ook voor kiezen u op dat moment uit te schrijven. Hoe u dit kunt doen, staat beschreven in dezelfde mail. Ook hierbij kunt u rekenen op vertrouwelijke omgang met uw gegevens. 

Bij vragen of opmerkingen, bijv. omtrent uw persoonsgegevens en de verwerking hiervan, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres: info@heitbrink.nl.

Heitbrink Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u van mening zijn dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: info@heitbrink.nl.

Het staat Heitbrink Nederland vrij op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de nieuwe versie op onze website gepubliceerd.